Skaffa e-legitimation

Det finns tre statligt godkända e-legitimationer som du som privatperson kan skaffa. Här kan du läsa mer om vilka e-legitimationer som finns och vad som gäller för dem.

De här e-legitimationerna kan du skaffa

I dag finns det tre etablerade e-legitimationer som du som privatperson kan skaffa:

  • BankID (utgiven av bankerna)
  • Freja+ (utgiven av Freja eID Group AB)
  • AB Svenska Pass (utgiven av Skatteverket).

Alla tre e-legitimationerna har fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som visar att de har granskats och godkänts av staten genom myndigheten Digg.

Alla e-legitimationer fungerar inte överallt

Du kan använda samma e-legitimation för många tjänster på internet, men inte alla. Det är den som erbjuder tjänsten som bestämmer vilka e-legitimationer som du kan välja på i tjänsten. Det är därför inte säkert att just den e-legitimation som du har valt går att använda i alla tjänster.

Skaffa e-legitimationen BankID

BankID beställer du hos din bank. Hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Den finns i tre varianter:

  • som en app i din mobiltelefon eller platta (mobilt BankID)
  • på ett kort med en kortläsare (BankID på kort)
  • i ett program i din dator (BankID på fil).

Krav för att skaffa BankID

Du måste ha ett svenskt personnummer och vara kund i någon av de banker som ger ut BankID. Bankerna har olika krav på din ålder men om du är under 18 år måste du ha tillstånd av din vårdnadshavare. Till BankID på kort behöver du en separat kortläsare. Du kan även skaffa BankID om du har skyddad identitet.

Skaffa BankID (bankid.com) Länk till annan webbplats.

Skaffa BankID om du har skyddad identitet (bankid.com) Länk till annan webbplats.

Skaffa e-legitimationen Freja+

För att skaffa Freja+ laddar du först ner en app till din mobil eller surfplatta, och registrerar dig sedan med en godkänd ID-handling och tar ett ID-foto. För att sedan aktivera din e-legitimation på plusnivå behöver du skanna ditt pass eller besöka ett av de anslutna ATG-ombuden för att styrka din identitet.

För att använda din e-legitimation internationellt behöver du ha aktiverat det via ett ATG-ombud.

Krav för att skaffa Freja+

Du måste ha ett svenskt personnummer eller styrkt samordningsnummer, ha en giltig ID-handling och inte bott utomlands i mer än tre år. Om du har samordningsnummer behöver du finnas i folkbokföringsdatabasen i Sverige eller ha avregistrerats för mindre än tre år sedan.

Även du som har skyddade personuppgifter kan skaffa Freja+, då krävs att du registrerar dig med ett giltigt svenskt pass. För att använda tjänsten måste du vara minst 13 år eller ha tillstånd från din vårdnadshavare.

Skaffa Freja+ (frejaeid.com) Länk till annan webbplats.

Skaffa e-legitimationen AB Svenska Pass

E-legitimationen från AB Svenska Pass finns på ett id-kort som du ansöker om hos Skatteverket. Du hämtar kortet på något av Skatteverkets servicekontor.

Krav för att skaffa AB Svenska Pass

Du måste vara folkbokförd i Sverige, ha fyllt 13 år och kunna legitimera dig. Om du är under 18 år måste du ha tillstånd av din vårdnadshavare. Du behöver också skaffa en separat kortläsare. Skatteverket tar ut en avgift för denna e-legitimation.

Skaffa AB Svenska Pass (skatteverket.se) Länk till annan webbplats.

Olika typer av e-legitimationer

E-legitimationer finns i olika varianter: i mobilen, i datorn eller på en fysisk legitimation. Det är den som ger ut e-legitimationen som bestämmer vilken utrustning som du behöver för att kunna använda e-legitimationen.

E-legitimation i mobilen

Med e-legitimation i mobilen eller surfplattan har du din e-legitimation i en app. När du legitimerar dig använder du appen tillsammans med ett lösenord, ditt fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.

E-legitimation i datorn

Om du vill använda e-legitimation i datorn laddar du ner e-legitimationen till ett program. När du legitimerar dig använder du programmet tillsammans med ett lösenord.

Fysisk e-legitimation

En fysisk e-legitimation får du oftast som ett smartkort, det vill säga ett plastkort som innehåller ett chip. När du legitimerar dig använder du exempelvis en separat kortläsare för att "läsa av" kortet.

Frågor och svar

Om en e-legitimation har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation betyder det att e-legitimationen är granskad och godkänd av staten. Det betyder att det går att lita på de e-legitimationer som har klarat granskningen.

Men för att e-legitimationen ska vara säker är det också viktigt att du skyddar den så att ingen annan kommer åt e-legitimationen, på samma sätt som du behöver skydda ditt pass eller ditt id-kort.

Lär dig mer

Om du inte kan logga in med en personlig kod beror det på att den som har e-tjänsten har bedömt att det inte är tillräckligt säkert.

Det kan orsaka stora skador för dig om någon annan loggar in i en e-tjänst och exempelvis läser känslig information om dig eller betalar med dina pengar. Den myndighet eller det företag som har e-tjänsten måste därför avgöra vad som krävs för att informationen om dig ska vara så säker som möjligt, till exempel om det räcker med personlig kod eller om det krävs en viss typ av e-legitimation för att logga in.

Nej, det kräver förmyndarens godkännande.

E-legitimationer kan ges ut till barn och ungdomar under arton år. Någon undre åldersgräns för när e-legitimationer får ges ut finns inte, men ditt barn måste vara så moget att det förstår vad det innebär att inneha och använda en e-legitimation.

Det är den som ger ut e-legitimationen som bestämmer om du kan skaffa en e-legitimation hos dem. Du behöver därför kontakta supporten för den e-legitimation som du har tänkt skaffa.

Det är tillåtet att ge ut en e-legitimation till en person med samordningsnummer, enligt den statliga myndigheten DIGG som granskar och godkänner svenska e-legitimationer. Men det företag som ger ut e-legitimationen måste först kunna visa för DIGG att de kan identifiera personen på ett säkert sätt vid ansökan.

Det är den som ger ut e-legitimationen som bestämmer om du kan skaffa en e-legitimation hos dem, till exempel om du behöver ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer eller vara folkbokförd i Sverige. På sidan Skaffa e-legitimation kan du läsa mer om vad som krävs för att skaffa de olika e-legitimationerna.