Tillgänglighet

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Nedan beskriver vi hur e-legitimation.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från elegitimation.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss Länk till annan webbplats..

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss Länk till annan webbplats. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Det är vi, Myndigheten för digital förvaltning, som har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta oss Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Det förekommer att kontrasten mellan länk och bakgrundsfärg är för låg.

Det förekommer att webbplatsen inte respekterar användarens inställningar, vilket gör att det inte går att använda exempelvis mörkt läge.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Det förekommer att webbplatsen inte respekterar användarens inställningar, vilket gör att det inte går att använda exempelvis mörkt läge.

Problem vid användning med nedsatt kognition

Det förekommer att webbplatsen inte respekterar användarens inställningar, vilket gör att det inte går att använda exempelvis mörkt läge.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av elegitimation.se.

Senaste bedömningen gjordes den 14 juli 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 maj 2024.