Så fungerar e-legitimation

E-legitimation är en elektronisk id-handling som du kan legitimera dig med på internet, och ibland i fysiska butiker. E-legitimation kan också användas för att skriva under dokument elektroniskt, en så kallad e-underskrift. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Det här är en e-legitimation

En e-legitimation är en elektronisk id-handling som visar att du är du, och som du kan använda när du behöver identifiera dig på exempelvis en webbplats, i en app eller när du ringer upp en myndighet eller din bank. Vissa e-legitimationer kan du också använda som en fysisk id-handling i en butik.

E-legitimation brukar också kallas för e-leg eller eID.

Så fungerar din e-legitimation

En e-legitimation fungerar precis som när du visar ditt id-kort, körkort eller pass när du till exempel ska kvittera ut ett paket. Tänk därför alltid på att förvara din e-legitimation så att ingen obehörig kan komma åt dina uppgifter och din identitet.

Mer om hur du skyddar din e-legitimation

Det finns flera olika e-legitimationer

Det finns idag fyra e-legitimationer för privatpersoner som är godkända att använda i myndigheternas e-tjänster:

Det finns även e-legitimationer kopplade till tjänstekort som du använder för att legitimera dig i ditt jobb, men dem tar vi inte upp på den här webbplatsen.

Skaffa e-legitimation

Går e-legitimationen att lita på?

Företag som ger ut en e-legitimation kan ansöka om att få kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Den statliga myndigheten Digg undersöker då om företaget går att lita på och hur säker e-legitimationen är.

Dessa e-legitimationer har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation:

  • AB Svenska Pass
  • BankID
  • Freja+

Kvalitetmärket Svensk e-legitimation finns för att du ska veta att e-legitimationen är säker att använda. Titta gärna efter kvalitetsmärket Svensk e-legitimation innan du skaffar en ny e-legitimation.

Logotyp svensk e-legitimation.

Skriva under med e-legitimation

En e-legitimation kan också användas för att godkänna saker och ingå bindande avtal på nätet, till exempel en betalning, ett kontrakt eller din inkomstdeklaration. Det kallas för en e-underskrift, och fungerar på nätet som när du skriver din namnteckning med penna på ett papper.

Läs därför alltid texten i e-legitimationen och e-tjänsten innan du använder din e-legitimation. Du märker att det är en e-underskrift när det till exempel står "Jag godkänner" eller "Jag skriver under" i din e-legitimation eller i e-tjänsten som du har loggat in i.

Frågor och svar

Om du inte kan logga in med en personlig kod beror det på att den som har e-tjänsten har bedömt att det inte är tillräckligt säkert.

Det kan orsaka stora skador för dig om någon annan loggar in i en e-tjänst och exempelvis läser känslig information om dig eller betalar med dina pengar. Den myndighet eller det företag som har e-tjänsten måste därför avgöra vad som krävs för att informationen om dig ska vara så säker som möjligt, till exempel om det räcker med personlig kod eller om det krävs en viss typ av e-legitimation för att logga in.

Kontakta den som har gett ut e-legitimationen för att få reda på om den går att använda på en specifik plattform eller enhet.

De e-legitimationer som finns för privatpersoner idag utvecklas av privata företag som själva beslutar vilka tekniska plattformar de ska göra sina tjänster tillgängliga på. Vi på DIGG har därför ingen möjlighet att ställa krav på dessa företag om att deras e-legitimation ska vara tillgänglig på fler plattformar.