Din guide till e-legitimationer

E-legitimation är en elektronisk id-handling som du kan använda för att legitimera dig på ett säkert sätt på till exempel en webbplats eller i en app. Här kan du läsa om hur det fungerar och vad som är bra att tänka på när du använder din e-legitimation.


E-legitimation mellan länder

Du som har en e-legitimation från ett annat land än Sverige kan i vissa fall använda den i svenska myndigheters e-tjänster. Men du kan ännu inte använda din svenska e-legitimation i utländska e-tjänster.

På den här sidan får du mer information om e-legitimering över landsgränserna.

Bedrägerier genom telefonsamtal

Myndigheter, banker, seriösa företag och utfärdare av e-legitimationer ringer inte upp dig och ber dig logga in med din e-legitimation. Det är bara bedragare som gör detta.

Din e-legitimation och dina koder är nycklar både till dina pengar och information om dig.

Så här ska du göra: Avsluta samtalet direkt. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet. Har du själv tagit initiativet till kontakt behöver du däremot inte vara rädd för att använda din e-legitimation.

Skydda din e-legitimation Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Kontakta i första hand supporten för tjänsten som du vill använda. De kan hjälpa dig att ta reda på om det är deras tjänst eller din e-legitimation som inte fungerar som den ska.

Det är den som ger ut e-legitimationen som bestämmer reglerna för hur den kan förnyas. Du behöver därför kontakta den som gett ut din e-legitimation till dig.

Nej. Även om personen du hjälper samtycker, så får du inte använda någon annans e-legitimation på detta sätt. E-legitimationen är en personlig identitetshandling och myndigheten du loggar in hos har ingen möjlighet att veta att de släpper in någon annan än den som äger e-legitimationen.

Ombud i vissa e-tjänster

För vissa e-tjänster finns istället möjlighet att anmäla sig som ombud, så att du representerar någon annan med din egen e-legitimation. Det är den myndighet eller det företag som har e-tjänsten som bestämmer om det ska vara möjligt. Det fungerar till exempel när du lämnar in inkomstdeklarationen.

E-legitimation med delad kontroll

E-legitimationen Freja eID Plus har en funktion som heter "delad kontroll", som gör att en person som känner sig osäker på att hantera sin e-legitimation kan få hjälp och stöd av någon som hen litar på. Den som ska vara medhjälpare påbörjar aktiveringen och den som ska få hjälp bekräftar i sin egen Freja-app. När användaren sedan ska logga in eller skriva under i en e-tjänst godkänner båda personerna transaktionen i sina respektive Freja-appar.

Läs mer på Freja eID:s webbplats Länk till annan webbplats.

Nej, det finns ingen statlig e-legitimation för privatpersoner men frågan utreds på uppdrag av regeringen. En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på hur staten kan utfärda en e-legitimation på högsta tillitsnivå. Uppdraget ska redovisas senast den 16 oktober 2023. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har också sedan tidigare lämnat ett förslag till regeringen om en statlig e-legitimation.

Säker och tillgänglig digital identitet (regeringen.se Länk till annan webbplats.)

Statlig e-legitimation (digg.se) Länk till annan webbplats.

Vissa e-legitimationer innehåller digitala id-handlingar i app som kan användas för legitimering vid personligt besök. Det är däremot upp till den du ska legitimera dig hos att bestämma om de godkänns eller inte.

Det finns flera skäl för att välja en lägre tillitsnivå. Medan en för låg tillitsnivå medför onödiga risker, kan en onödigt hög tillitsnivå bli dyrare. Dessutom kan inte alla användare skaffa en e-legitimation med hög tillitsnivå, till exempel om de har en förvaltare.