Nu tas nästa steg i arbetet med en statlig e-legitimation

Den ökade digitaliseringen gör det allt svårare att klara sig i samhället utan tillgång till en e-legitimation. Det är därför viktigt alla ges möjlighet att skaffa en säker e-legitimation. DIGG har nu fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag om framtagandet av en statlig e-legitimation. En statlig e-legitimation är också en del i regeringens arbete för att förebygga och förhindra bedrägerier.

Uppdraget innebär att Myndigheten för digital förvaltning – DIGG – ska ta fram förslag på hur staten kan utfärda e-legitimationer. I uppdraget från regeringen ingår att bedöma hur lång tid som krävs och hur mycket det kommer att kosta.

DIGG kommer att utgå från att den statliga e-legitimationen ska finnas i flera format. Utformningen ska medge att så många som möjligt kan använda en statlig e-legitimation.

– Det är glädjande för DIGG att få detta uppdrag som är mycket efterfrågat av alla parter. En statlig e-legitimation kommer dessutom att bidra till ökad inkludering då personer som idag inte kan få en e-legitimation får möjlighet att skaffa den statliga e-legitimationen, säger Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG.

Läs mer

Nu tas nästa steg i arbetet med en statlig e-legitimation (digg.se) Länk till annan webbplats.