DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Släpp aldrig in någon annan person eller företag med ditt e-leg

Senast ändrad: 2018-07-06

Tycker du att det är krångligt och svårt att hantera dina ärenden på nätet? Det finns tyvärr de som utnyttjar det och erbjuder hjälp med att ta fram uppgifter åt dig. Men du riskerar att bli lurad. Du kan till och med begå ett brott om du släpper in någon annan i en e-tjänst.

Det blir allt vanligare att personer och företag vill ”hjälpa dig att samla information om dig på ett ställe”. Till exempel kan det på deras webbplats stå ”Legitimera dig så att vi kan hämta din information”. Gör inte det!

De vill att du ska logga in med din e-legitimation och släppa in dem så att de kan komma åt dina uppgifter från olika källor på internet, så kallad andrahandsinloggning.

Det kan också hända att någon ringer upp dig och vill att du ska använda e-legitimationen för att logga in. Lägg på luren direkt!

Ingen som är seriös ringer upp dig och ber dig att använda e-legitimationen. Avsluta samtalet direkt, oavsett vad det handlar om.

Du har ingen kontroll över vad de gör

Tänk på att om du loggar in åt någon annan, genom att du använder din e-legitimation – till exempel BankID, kan dessa företag eller personer enkelt hämta alla uppgifter om dig från andra webbplatser och stjäla och flytta över exempelvis pengar från dina konton. Du har ingen kontroll över vilka uppgifter de sparar eller hur de används.

Internetbanken eller andra e-tjänster där informationen om dig finns uppfattar inte att inloggningen sker via en främmande webbplats, utan tror att det är du personligen som legitimerar dig. Därför reagerar de inte om någon hämtar information om dig eller tömmer dina konton utan att du vet om det.

Det kan vara olagligt

Både du och de personer eller företag som du släpper in kan göra sig skyldiga till ett brott som kallas missbruk av urkund. Din e-legitimation är en personlig identitetshandling och du får inte använda den till att släppa in någon annan, även om du samtycker till det som de vill använda din e-legitimation till.

Det kan jämföras med om någon som är under 20 år ber att få låna din legitimation för att låtsas vara du och köpa alkohol. Om du lånar ut legitimationen begår både du och den som lånar legitimationen ett brott.