DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Personuppgifter och integritet

Senast ändrad: 2018-10-17

Din integritet är av största vikt för oss och vi tillämpar vid var tid gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

När du kontaktar oss behöver vi spara och behandla vissa personuppgifter om dig, så som ditt namn och kontaktuppgifter. Anledningen till detta är för vi ska att kunna komma i kontakt med dig för att besvara din fråga eller på annat sätt hjälpa dig.

Denna behandling är nödvändig för att E-legitimationsnämnden ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse och dina uppgifter sparas bara så länge som det behövs för att besvara din fråga eller på annat sätt fullfölja din begäran.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig för webbplatsen är DIGG (202100-6883). För att få information om vilka uppgifter som finns sparade om dig och för att ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta oss på kansliet. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, kan du klaga till Datainspektionen. Du kan läsa mer om hur E-legitimationsnämnden behandlar personuppgifter och om dina rättigheter i vår integritetspolicy som du hittar på vår webbplats.

Kontakta oss på e-legitimation@digg.se

Läs vår integritetspolicy på DIGG:s webbplats för e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster