DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Kontakt

Senast ändrad: 2020-05-18

Vanliga frågor

DIGG arbetar bara
med de regler som gäller för e-legitimationer.
Vi arbetar inte med de olika e-legitimationernas appar,
utrustning eller tjänster.
Därför kan vi tyvärr inte hjälpa dig
med tekniska problem
eller svara på frågor om den e-legitimation
som du använder.

Undrar du något om säkerhet,
lagar eller kvalitetsmärket ”Svensk e-legitimation”?
Läs gärna igenom vår lista med frågor och svar.
Där finns svaren på många vanliga frågor
om e-legitimation och e-underskrift.

Frågor och svar

Kontaktuppgifter

Postadress

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall

E-postadress

info@digg.se

Telefon

0771-11 44 00