DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Utomlands

Senast ändrad: 2019-04-10

Kan jag använda min svenska e-legitimation utomlands?

Nej. Än så länge kan man inte använda någon svensk e-legitimation utomlands. Så småningom kommer Sverige att anmäla e-legitimationer enligt EU-förordningen eIDAS och då blir det möjligt att kunna använda en eller flera svenska e-legitimationer utomlands.

Hur vet jag om min utländska e-legitimation fungerar i Sverige?

Du går till den webbsida, t ex Försäkringskassan, vars tjänst du vill logga in på, därefter klickar du på länken ”Foreign eID”. Du kommer då in på en inloggningssida där du först väljer vilket lands e-legitimation du har och där du kan se om din e-legitimation står listad.

Vad är eIDAS?

Den nya EU-förordningen eIDAS innebär att det blir obligatoriskt för offentlig verksamhet (myndigheter, landsting och kommuner) att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer. I regelverket ingår samtliga EU-länder samt Norge, Island, Liechtenstein och Färöarna.

Vad står eIDAS för?

Electronic IDentification, Authentication and trust Services.

Vem ansvarar för eIDAS i Sverige?

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning  har bland annat till uppgift att samordna frågor som rör e-legitimering och stötta de som driver digitalisering i offentlig sektor.

DIGG ansvarar även för infrastrukturen – landsnoden – som gör det möjligt att koppla ihop utländska e-legitimationer med svenska e-tjänster.