DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

En webbplats om e-legitimation, e-underskrift och din säkerhet.

Allmänna frågor

Senast ändrad: 2019-08-08

Vad är det för skillnad på olika e-legitimationer?

Det är skillnad i användningsområden och hur man skaffar dem.

Läs mer under Skaffa e-legitimation.

Kan jag få hjälp att använda mitt e-leg?

Alla e-legitimationer fungerar olika. Därför får du bäst hjälp om du kontaktar supporten hos dem som har utfärdat din e-legitimation.

Kan jag ha fullmakt att logga in för min pappa?

Du kan inte få fullmakt att använda en e-legitimation som är utfärdad i din pappas namn, eftersom det är en personlig id-handling. Däremot kan du ha fullmakt att representera honom med din egen e-legitimation. Det är dock ganska ont om tjänster där det finns tekniskt stöd för att göra så men det fungerar exempelvis när du lämnar inkomstdeklarationen. Där kan du ha fullmakt att deklarera elektroniskt åt någon annan.

Vad är kvalitetsmärket Svensk e-legitimation?

Den som utfärdar en e-legitimation kan ansöka om att få den granskad för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Då kontrollerar den statliga myndigheten DIGG att utfärdaren är pålitlig och bedömer säkerheten i e-legitimationen i någon av fyra så kallade tillitsnivåer.

Hur använder jag e-legitimation?

För att logga in på olika tjänster på nätet, hos t.ex. Försäkringskassan eller din bank.

Kan jag få e-legitimation?

Du måste vara folkbokförd i Sverige och för BankID måste du dessutom vara bankkund. De flesta har en åldersgräns och alla kräver också att du har tillstånd av en vårdnadshavare om du är under 18.

Är jag skyldig att ha en e-legitimation?

Nej. Däremot finns det många tjänster som kräver att du har en e-legitimation, till exempel om du vill sköta dina bankärenden hos vissa banker över internet.

Stämmer det att man helst ska ha två olika e-legitimationer?

Nej, du behöver i de flesta fall endast en e-legitimation. Men om du vill vara säker på att alltid kunna använda e-legitimation kan det vara bra att ha en i reserv.

Vad betyder e-?

Elektronisk. Det är samma som i exempelvis e-post, som betyder elektronisk post.

Vad är en e-underskrift?

När du gör en e-underskrift läggs det till "osynlig" information till den text du skriver under. Den som kontrollerar din underskrift ser då om det verkligen är du som har skrivit under. Några vanliga situationer när du gör e-underskrifter med din e-legitimation utan att tänka på det kan vara när du lämnar in din inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats eller använder BankID för att skicka pengar med Swish.

Jag vill inte ha ett e-leg, kan jag ändå få samma service/tjänst?

De flesta tjänster går att utföra ändå, men det kan längre tid.